Group 13

Wprowadź higienę cyfrową do kultury pracy - zadbaj
o dobrostan pracowników
i relacje w firmie.

Diagnoza poziomu higieny cyfrowej w miejscu pracy i jej implementacja w kulturze organizacji

W organizacjach, w których urządzenia ekranowe są narzędziami pracy, nie można mówić o przyjaznej i odpowiedzialnej kulturze pracy pomijając higienę cyfrową.  Dlatego przygotowaliśmy autorski program współpracy z pracodawcami chcących realnie wesprzeć kondycję psychiczną i fizyczną swoich pracowników. 

Program składa się z trzech etapów: 

1. Diagnozy, której dokonujemy wykorzystując opracowane przez nas naukowo narzędzie do badania higieny cyfrowej w miejscu pracy.

2. Konsultacji odbywających się w gronie managementu, podczas których omawiamy wyniki diagnozy i przygotowujemy strategię wdrożenia higieny cyfrowej do kultury organizacji.

3. Wdrożenia, które opiera się o pracę warsztatową z pracownikami i wprowadzenie zmian w wewnętrznych zasadach firmy. 

Zapraszamy do kontaktu: biuro@cyfroweobywatelstwo.pl, 690460813.