Group 13

Internet i urządzenia ekranowe usprawniają pracę, ale ich nadużywanie wpływa negatywnie na zdrowie pracowników
i może prowadzić do wypalenia zawodowego. Dlatego obok karnetu na siłownię, spraw zespołowi karnet dla mózgu. Wprowadź higienę cyfrową 
do kultury pracy w swojej organizacji.

Skutki przeciążenia informacyjnego i postawy stałej dostępności odczuwa coraz więcej pracowników. To m. in. problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji
i zmęczenie wynikające z zaburzeń snu. To, w jaki sposób używamy nowych technologii wpływa na każdy obszar zdrowia: fizyczny, psychiczny i społeczny. Dlatego dbając o higienę cyfrową w swojej firmie wspierasz kondycję psychiczną
i fizyczną pracowników oraz relacje w miejscu pracy. We współczesnym świecie jest to niezbędny element odpowiedzialnej kultury organizacji.

W Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa pomagamy wprowadzać higienę cyfrową
w miejscu pracy. Spotykamy się z pracownikami i menadżerami na warsztatach
i wykładach
, a w projektach długofalowych dokonujemy diagnozy poziomu higieny cyfrowej i pomagamy zaimplementować ją w kulturze organizacji. Pomagamy także tworzyć projekty społeczne oparte o ideę cyfrowego obywatelstwa i odpowiedzialnej cyfryzacji.

Niżej przedstawiamy główne ścieżki współpracy z pracodawcami. Zapraszamy
do kontaktu, abyśmy mogli dostosować temat i formę do potrzeb Twojej organizacji: biuro@cyfroweobywatelstwo.pl, +48 690460813. Zapraszając nas do współpracy wspierasz rozwój cyfrowego obywatelstwa!

 

Formy współpracy:

Brak higieny cyfrowej w miejscu pracy skutkuje obniżeniem kompetencji pracowników, problemami w relacjach,
a w efekcie gorszymi wynikami firmy. Pomagamy zdiagnozować poziom higieny cyfrowej w firmie i włączyć jej zasady
w kulturę danej organizacji. Działania
te stanowią realne wsparcie kondycji psychicznej pracowników, wpływają pozytywnie na atmosferę w pracy,
a w efekcie także na wyniki pracy.

Projekty specjalne i CSR

Wspieramy firmy i samorządy w realizacji projektów z zakresu cyfrowego obywatelstwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze kompetencje pozwalają nam wpierać takie projekty na każdym etapie: od koncepcji
i strategii, przez kreację i realizację. Tworzymy kampanie społeczne, materiały cyfrowe (jak podcasty i webinaria) oraz realizujemy badania.

Grupa robocza ds. etycznej komunikacji w internecie

Trwa nabór ekspertów i firm do grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie standardów odpowiedzialnej komunikacji firm i osób publicznych w internecie, wspierającej tworzenie bezpiecznej przestrzeni wirtualnej i rozwój cyfrowego obywatelstwa. Grupa rozpocznie prace
w 1Q 2023 roku.