Group 13

Radzenie sobie z emocjami i stresem

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

36. Zwracaj uwagę na swoje samopoczucie, swoje emocje podczas korzystania z internetu lub gier cyfrowych, zauważaj pojawienie się napięcia, dyskomfortu.
37. Gdy korzystanie z internetu wywołuje u ciebie napięcie, stres, staraj się je obniżyć, np. zrobić przerwę, ćwiczenia relaksacyjne, poszukać rozwiązania problemu, poprosić o wsparcie

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Wyniki te wskazują na pewne niedostatki w umiejętnościach radzenia sobie z emocjami i stresem. Należą one do podstawowych umiejętności psychospołecznych pozwalających ludziom radzić sobie z zadaniami codziennego życia:
– radzenie sobie z emocjami: rozpoznawanie emocji, uświadamianie sobie ich wpływu na zachowanie oraz właściwe reagowanie na różne emocje. Silne emocje (np. gniew, złość, smutek) mogą negatywnie wpływać na zdrowie, gdy ludzie reagują na nie niewłaściwie;
– radzenie sobie ze stresem: rozpoznawanie źródeł stresu, reakcja na stres oraz działania umożliwiające kontrolę poziomu stresu. Dzięki temu można podejmować działania dla zredukowania źródeł stresu oraz uczyć się relaksowania. Eliminowanie napięć związanych ze stresem, którego nie da się uniknąć, może pomóc zapobiegać wystąpieniu różnych problemów zdrowotnych.