Group 13

Hejt i cyberprzemoc - jak ustrzec się przed zagrożeniami w sieci oraz radzić sobie
z hejtem i innymi formami cyberprzemocy.

Co trzeci uczeń bardziej boi się hejtu w internecie niż ataku w świecie realnym. Trzech na czterech uczniów deklaruje, że spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy,
ale 1/3 ofiar nigdy nikomu o tym nie powiedziała, nawet rodzicom. 

Cyberprzemoc najczęściej występuje w grupach klasowych i społecznościach szkolnych, dlatego niezwykle ważne jest, aby edukacja w tym zakresie obejmowała
nie tylko uczniów, ale także dorosłych, którzy mogą nieść im pomoc.
Co zyskają uczestnicy tego szkolenia?

• Poznają konsekwencje cybeprzemocy i zostaną uwrażliwieni na to, że wirtualne czyny mają realne skutki.

• Dowiedzą się, jak reagować na cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy. Poznają techniki radzenia sobie z hejtem i unikania ryzykownych sytuacji w internecie.

• Będą potrafiły wesprzeć rówieśników, którzy doświadczają cyberprzemocy. 

Dorośli uczestnicy (rodzice i nauczyciele) dowiedzą się dodatkowo:

• Poznają wyniki najnowszych badań dot. cybeprzemocy.

• Poznają skalę takich zjawisk jak patostreaming, cyberbullying czy kontakt nieletnich z pornografią.

• Dowiedzą się, jakie konsekwencje niesie cybeprzemoc dla ofiar, ale także dla
jej sprawców.

• Będą potrafili rozpoznać u swoich dzieci symptomy cybeprzemocy i skutecznie
nieść im pomoc.

• Poznają dobre praktyki w zakresie profilaktyki cybeprzemocy w szkołach i niesienia pomocy jej ofiarom.