Group 13

Ograniczanie kontaktu z urządzeniem

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

4. Unikanie trzymania telefonu cały czas przy sobie.
5. Ograniczanie liczby powiadomień.
6. Unikanie sprawdzania wiadomości i powiadomień
natychmiast po zauważeniu ich nadejścia.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Dźwięk i widok powiadomień lub noszenie telefonu cały czas przy
sobie sprawiają, że odczuwamy silną chęć skorzystania z urządzenia.
Uleganie jej prowadzi do niekontrolowanego spędzania czasu ekranowego. Ponadto przychodzące kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset razy dziennie powiadomienia z rozmaitych aplikacji, są ogromnym obciążeniem informacyjnym dla mózgu i mogą prowadzić do obniżenia komfortu naszego codziennego funkcjonowania, przerywając wykonywane czynności i powodując wykonywanie wielu rzeczy jednocześnie. Aby temu zapobiec, warto ograniczyć liczbę otrzymywanych powiadomień do niezbędnego minimum, unikać trzymania telefonu cały czas przy sobie i sprawdzać wiadomości w wyznaczonym na to czasie, np. pomiędzy wykonywaniem kolejnych czynności, a nie natychmiast, gdy tylko zauważymy ich nadejście.