Group 13

Wyniki rekrutacji do programu „Szkoda życia na hejt”

Znane są już wyniki rekrutacji do programu „Szkoda życia na hejt” organizowanego przez Fundację UNIQA, w którym partnerem merytorycznym jest Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”. 

Spośród 1115 szkół, które zgłoszono do programu „Szkoda życia na hejt”, wyłoniono 50 placówek, które otrzymają wsparcie w postaci darmowych wykładów i warsztatów o przeciwdziałaniu hejtowi. Te placówki wybraliśmy wspólnie z Fundacją UNIQA- organizatorem projektu.

Szkoły zlokalizowane są w całej Polsce- w małych, średnich i dużych miastach, a także we wsiach. Hejt nie wybiera- może on dotknąć każdego ucznia lub uczennicę, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wraz z Fundacją UNIQA dołożyliśmy wszelkich starań, aby wybrać te szkoły, w których problem hejtu i mowy nienawiści wydaje się najbardziej palący. To właśnie tam trenerzy Fundacji „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”, która jest partnerem merytorycznym programu, wyruszą ze szkoleniami i warsztatami już w przyszłym roku szkolnym.

Gratulujemy wszystkim wyłonionym placówkom! Listę zakwalifikowanych do programu szkół można znaleźć na stronie Fundacji UNIQA.