Group 13

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników korzystających ze strony www.cyfroweobywatelstwo.pl (zwanej dalej Serwisem), należącej do Fundacji „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” (zwanej dalej Wydawcą), prowadzącej działalność gospodarczą Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”, zarejestrowaną pod adresem ul. Czardasza 22a/3 02-169 Warszawa, NIP 5223232253, KRS: 0000984742 oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Wydawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzone przez nią strona internetowa ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie jej, dokonywanie zapisów na proponowane działania bądź kontaktowania się z Wydawcą w sposób chroniący jego dane osobowe. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Wydawcę plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zapisów, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator Serwisu, tj. Wydawca. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:
– przystosowanie treści stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, a także optymalizacja używania stron internetowych; pliki te pozwalają określić w szczególności typ urządzenia Użytkownika Serwisu i zgodnie z nim wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości stron.
W ramach Serwisu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies potrafią oddziaływać na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Wydawcy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” (zwanej dalej Wydawcą), prowadząca działalność gospodarczą Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”, zarejestrowaną pod adresem ul. Czardasza 22a/3 02-169 Warszawa, NIP 5223232253, KRS: 0000984742.
2. Wśród przykładowych informacji gromadzonych i analizowanych przez Administratora wymienić można:
• imię i nazwisko
• adresy e-mail
• adres IP
3. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych Wydawca informuje o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
7. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
9. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

V. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny te mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

VI. Zmiany polityki prywatności

Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Fundacja będzie informować na stronach serwisu.

VII. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Wydawca prosi o kontakt na adres e-mail biuro@cyfroweobywatelstwo.pl.