Group 13

"Szkoda życia na hejt" - program bezpłatnych szkoleń dla szkół podstawowych.

Zakończyły się zgłoszenia do programu „Szkoda życia na hejt”, w ramach którego wybranych 50 szkół podstawowych otrzyma bezpłatny pakiet szkoleń i materiałów, które wesprą je w walce z mową nienawiści w sieci. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 3 czerwca.

Organizatorem projektu jest Fundacja UNIQA, a partnerem merytorycznym Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa”. Projekt koncentruje się na wspieraniu dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z hejtem i cyberprzemocą. Z badania „Nastolatki 3.0” zrealizowanego przez NASK wynika, że prawie połowa nastolatków spotkała się w sieci z wyzywaniem, a co trzeci z ośmieszaniem i poniżaniem. Co czwarty nastolatek w Polsce nie jest w stanie określić, czy sytuacje obserwowane w internecie są formą przemocy.

Jaki jest cel programu i do kogo jest skierowany?

Projekt „Szkoda życia na hejt” skierowany jest do klas 6-8 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Dzięki wykładom, warsztatom i materiałom wspierającym edukację, zyskają oni wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do radzenia sobie z hejtem i cyberprzemocą.  

Kto może wziąć udział w programie? 

Do udziału w programie „Szkoda życia na hejt” zapraszamy publiczne szkoły podstawowe z całej Polski. Do programu można zgłosić się wyłącznie wypełniając formularz rekrutacyjny. Programem zostanie objętych 50 szkół. 

Co szkoła otrzymuje w ramach projektu?

  • wykład edukacyjny dla uczniów 6-8
  • warsztaty dla wybranych klas 
  • wykład szkoleniowy dla rodziców i nauczycieli
  • webinary edukacyjne
  • materiały edukacyjne i poradnikowe dla rodziców i nauczycieli, w tym scenariusze lekcji do samodzielnej pracy z uczniami
 

Kto jest organizatorem projektu „Szkoda życia na hejt”?

Program „Szkoda życia na hejt” organizowany jest przez Fundację UNIQA.6

Organizatorzy →

Organizator

Partner merytoryczny