Group 13

Naszą misją jest promowanie higieny cyfrowej i cyfrowego obywatelstwa, czyli odpowiedzialnego używania oraz tworzenia nowych technologii.

Cyfrowe obywatelstwo to przysługujące nam prawa i obowiązki wynikające z faktu, że przestrzeń cyfrowa jest wspólnym dobrem, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno użytkownicy jak i twórcy świata cyfrowego oraz instytucje państwa.

W praktyce oznacza to, że każdy z nas do zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie potrzebuje: 

• wiedzieć jaki wpływ na ludzi wywierają nowe technologie,
• znać dotyczące ich prawa i obowiązki
• posiadać umiejętności pozwalające na zachowanie higieny cyfrowej, czyli używanie urządzeń ekranowych w sposób sprzyjający zdrowiu. 

Dla firm i innych podmiotów tworzących nowe technologie lub wykorzystujących je w swojej działalności oznacza to obowiązek odpowiedzialnego i etycznego kształtowania przestrzeni wirtualnej.

Zobacz niżej, jak realizujemy naszą misję w działaniach i poznaj nasz zespół. ↓

Wyznajemy ideę personalizmu cyfrowego:
w centrum nowych technologii znajduje się człowiek, a nie maszyna czy biznes. W przeciwnym razie rozwój przestaje służyć ludzkości, a jedynie zaspokaja chciwość wąskiej grupy czerpiącej z tego zysk.

→ Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska ICO

Naszą misję realizujemy poprzez łączenie w działaniach środowisk nauki, oświaty oraz twórców nowych technologii. Ci ostatni, to nie tylko firmy tworzące je bezpośrednio, ale także wszystkie podmioty wykorzystujące je w swojej działalności, a więc kształtujące je, jak np. reklamodawcy, agencje reklamowe i media. Wśród statutowych działań Fundacji znajdują się:

realizacja badań nad wpływem nowych technologii na społeczeństwo – w skali ogólnopolskiej jak i w indywidualnych diagnozach realizowanych wśród określonych grup społecznych → zobacz aktualny projekt badawczy w dziale Badania.

• kampanie informacyjne promujące postawę cyfrowego obywatelstwa, realizowane z wykorzystaniem mediów masowych → zajrzyj do naszych kanałów w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram.

• podejmowanie inicjatyw na rzecz etycznego kształtowania i wykorzystywania przestrzeni online.

• działania edukacyjne promujące higienę cyfrową i cyfrowe obywatelstwo, które realizujemy w ramach otwartego, bezpłatnego programu edukacyjnego „Wychowanie przy ekranie”.

szkolenia, wykłady i zajęcia warsztatowe kierowane do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych → więcej o naszych spotkaniach znajdziesz w dziale Szkolenia.  

współpraca z pracodawcami w celu wspierania kondycji psychicznej pracowników poprzez implementację higieny cyfrowej w miejscu pracy, a także inicjowanie wśród pracodawców działań wspierających odpowiedzialne wykorzystywanie nowych technologii  przeczytasz o tym w dziale Dla Pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Fundacji.

Poznaj nasz zespół oraz Radę Ekspertów, z której wiedzy korzystamy. ↓

Zespół:

Magdalena Bigaj

założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?” (Wydawnictwo W.A.B.). Pomysłodawczyni i współautorka pierwszego w Polsce „Ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej osób dorosłych” oraz wykorzystanego w nim narzędzia badawczego, „Kwestionariusza samooceny higieny cyfrowej”. 

Członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym zasiada w zespole ds. edukacji oraz Rady Programowej Fundacji Orange. Autorka licznych tekstów w mediach branżowych i ogólnopolskich poświęconych wpływowi nowych technologii na społeczeństwo. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Woman oraz na „Liście 100 zasłużonych dla edukacji cyfrowej w 2023 roku”.

Ponad dekadę spędziła pracując dla firm ze świata nowych technologii, aktualnie bada ich wpływ na społeczeństwo i działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Doświadczona mówczyni i edukatorka w obszarze higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień. Autorka projektów edukacyjnych i naukowych oraz licznych publikacji na temat wpływu nowych technologii na społeczeństwo. 

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mama trójki dzieci: 13-letniej Marysi, 9-letniego Mikołaja i 3-letniego Janka.

Nasz zespół:

Agata Bagrowska

menadżerka ds. projektów specjalnych

Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze Public Relations. Od ponad 12 lat tworzy kampanie komunikacyjne i wizerunkowe dla marek. Aktywistka, której nigdy nie było obojętne ludzkie życie. Wspiera działania humanitarne oraz angażuje się w akcje pomocy dzieciom. Mama trójki dzieci. Uwielbia taniec i sporty zimowe. 

Edyta Daszkowska

edukatorka cyfrowego dobrostanu

Certyfikowana edukatorka cyfrowego dobrostanu. Twórczyni projektu “Cyfrobalans”, który skupia się na edukowaniu dorosłych na temat cyfrowego wychowania dzieci. Od ponad 5 lat zajmuje się tematem wpływu technologii na dobrostan człowieka i uczy jak mieć z nią dobre relacje.

Filip Dębowski

trener higieny cyfrowej

Doświadczony mówca motywacyjny, edukator, trener i autor podcastu „Dobry Przodek”. Zajmuje się rolą człowieka i humanizmu w czasach algorytmów. Zajmuje się rolą człowieka i humanizmu w czasach algorytmów. Wspiera osoby i organizacje w zakresie cyfrowej higieny, trendów w technologii, pracy hybrydowej i oswajania sztucznej inteligencji.

Marta Kapica

menadżerka ds. projektów edukacyjnych

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale Public Relations w koncernie motoryzacyjnym, a także w agencjach PR i marketingowych. Zafascynowana ludzkim mózgiem, po godzinach pogłębia wiedzę w tym zakresie, czytając o neurobiologii, psychosomatyce i neuroróżnorodności. Zapalona podróżniczka.

Rada Ekspertek i Ekspertów:

dra hab. Magdalena Woynarowska

ekspertka w dziedzinie badań naukowych z zakresu pedagogiki i nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr inż. Piotr Bigaj

współfundator ICO, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, menadżer w firmie NVIDIA

mec. Tomasz Ejtminowicz

ekspert w dziedzinie prawa,
radca prawny i partner w Kancelarii Meritum

dr Marta Klimowicz

ekspertka w dziedzinie socjologii internetu, działaczka społeczna i wykładowczyni, odpowiada za rozwój firmy Monterail

Julia Krysztofiak-Szopa

ekspertka w dziedzinie rozwijania start-upów, twórczyni inicjatywy dziecizdolne.pl

Paweł Stremski

ekspert w dziedzinie rynku mediów, współwłaściciel agencji Nowy Ład

Anna Tkaczyk

ekspertka w budowaniu i rozwijaniu zespołów, współtwórczyni i partnerka zarządzająca agencji Whites

dr Piotr Toczyski

ekspert w dziedzinie socjologii i psychologii, badacz i wykładowca, menadżer programu iFightDepression

Kinga Wołąkiewicz

terapeutka uzależnień, trenerka umiejętności psychospołecznych,

Coach ICC

Kalina Wyszyńska

ekspertka w dziedzinie zarządzania i rozwijania biznesów internetowych, członkini zarządu Fundacji PISMO