Group 13

Naszą misją jest promowanie higieny cyfrowej i cyfrowego obywatelstwa, czyli odpowiedzialnego używania nowych technologii.

Cyfrowe obywatelstwo to przysługujące nam prawa i obowiązki wynikające z faktu, że przestrzeń cyfrowa jest wspólnym dobrem, za które odpowiedzialność ponoszą zarówno użytkownicy jak i twórcy świata cyfrowego oraz instytucje państwa.

W praktyce oznacza to, że każdy z nas do zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie potrzebuje: 

• wiedzieć jaki wpływ na ludzi wywierają nowe technologie,
• znać dotyczące ich prawa i obowiązki
• posiadać umiejętności pozwalające na zachowanie higieny cyfrowej, czyli używanie urządzeń ekranowych w sposób sprzyjający zdrowiu. 

Dla firm i innych podmiotów tworzących nowe technologie lub wykorzystujących je w swojej działalności oznacza to obowiązek odpowiedzialnego i etycznego kształtowania przestrzeni wirtualnej.

Zobacz niżej, jak realizujemy naszą misję w działaniach i poznaj nasz zespół. ↓

.

Wyznajemy ideę personalizmu cyfrowego:
w centrum nowych technologii znajduje się człowiek, a nie maszyna czy biznes. W przeciwnym razie rozwój przestaje służyć ludzkości, a jedynie zaspokaja chciwość wąskiej grupy czerpiącej z tego zysk.

→ Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska ICO

Naszą misję realizujemy poprzez łączenie w działaniach środowisk nauki, oświaty oraz twórców nowych technologii. Ci ostatni, to nie tylko firmy tworzące je bezpośrednio, ale także wszystkie podmioty wykorzystujące je w swojej działalności, a więc kształtujące je, jak np. reklamodawcy, agencje reklamowe i media. Wśród statutowych działań Fundacji znajdują się:

realizacja badań nad wpływem nowych technologii na społeczeństwo – w skali ogólnopolskiej jak i w indywidualnych diagnozach realizowanych wśród określonych grup społecznych → zobacz aktualny projekt badawczy
w dziale Badania.

• kampanie informacyjne promujące postawę cyfrowego obywatelstwa, realizowane z wykorzystaniem mediów masowych → zajrzyj do naszych kanałów w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram.

• podejmowanie inicjatyw na rzecz etycznego kształtowania i wykorzystywania przestrzeni online.

• produkcję materiałów edukacyjnych promujących ideę cyfrowego obywatelstwa.

szkolenia, wykłady i zajęcia warsztatowe kierowane do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych → więcej o naszych spotkaniach znajdziesz w dziale Szkolenia.  

współpraca z pracodawcami w celu wspierania kondycji psychicznej pracowników poprzez implementację higieny cyfrowej w miejscu pracy, a także inicjowanie wśród pracodawców działań wspierających odpowiedzialne wykorzystywanie nowych technologii  przeczytasz o tym w dziale Dla Pracodawców.

Więcej informacji znajdziesz w Statucie Fundacji.

Poznaj nasz zespół oraz Radę Ekspertów, z której wiedzy korzystamy. ↓

Zespół:

Magdalena Bigaj

założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?” (Wydawnictwo W.A.B.).

Ponad dekadę spędziła pracując dla firm ze świata nowych technologii, aktualnie bada ich wpływ na społeczeństwo i działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Doświadczona mówczyni i edukatorka w obszarze higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień. Autorka projektów edukacyjnych i naukowych oraz licznych publikacji na temat wpływu nowych technologii na społeczeństwo. 

Członkini Rady Programowej Fundacji Orange oraz Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym zasiada w zespole ds. edukacji. 

W poprzednich latach ekspertka Ministerstwa Cyfryzacji ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie, członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci oraz wiceprezeska Fundacji Dbam o Mój Zasięg.
Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Mama trójki dzieci: 12-letniej Marysi, 8-letniego Mikołaja i 2-letniego Janka.

Nasz zespół:

Agata Bagrowska

menadżerka ds. projektów specjalnych

Edyta Daszkowska

edukatorka cyfrowego dobrostanu

Filip Dębowski

trener higieny cyfrowej

Marta Kapica

menadżerka ds. projektów edukacyjnych

Rada Ekspertek i Ekspertów:

dra hab. Magdalena Woynarowska

ekspertka w dziedzinie badań naukowych 
z zakresu pedagogiki i nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr inż. Piotr Bigaj

współfundator ICO, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, menadżer w firmie NVIDIA

mec. Tomasz Ejtminowicz

ekspert w dziedzinie prawa,
radca prawny i partner w Kancelarii Meritum 

dr Marta Klimowicz

ekspertka w dziedzinie socjologii internetu,
działaczka społeczna i wykładowczyni, odpowiada za rozwój firmy Monterail

 

Julia Krysztofiak-Szopa

ekspertka w dziedzinie rozwijania start-upów, twórczyni inicjatywy dziecizdolne.pl 

Paweł Stremski

ekspert w dziedzinie rynku mediów, współwłaściciel agencji Nowy Ład

Anna Tkaczyk

ekspertka w budowaniu i rozwijaniu zespołów, współtwórczyni i partnerka zarządzająca agencji Whites

dr Piotr Toczyski

ekspert w dziedzinie socjologii i psychologii, badacz i wykładowca, menadżer programu iFightDepression

Kinga Wołąkiewicz

terapeutka uzależnień, trenerka umiejętności psychospołecznych,
Coach ICC

Kalina Wyszyńska

ekspertka w dziedzinie zarządzania i rozwijania biznesów internetowych,
członkini zarządu Fundacji PISMO