Group 13

Partnerzy Fundacji:

Fundacja Akamai wspiera nasz bezpłatny program edukacyjny o higienie cyfrowej „Wychowanie przy ekranie”, dedykowany osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą. 

 

Wspólnie z Fundacją Orange organizujemy od 2022 roku jedyne w naszym kraju Ogólnopolskie Badania Higieny Cyfrowej.  

Na zaproszenie Fundacji UNIQA jesteśmy partnerem merytorycznym programu „Szkoda życia na hejt”, w ramach którego aż 50 szkół będzie mogło skorzystać z bezpłatnych szkoleń na temat zapobiegania przemocy w sieci. 

Wspólnie z Komisją Europejską zorganizowaliśmy pilotażową edycję programu szkoleniowego „Lokalni Liderzy i Liderki Higieny Cyfrowej” w Wałbrzychu. Komisja objęła także honorowym patronatem Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest patronem honorowym Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej. Wsparcia naszym badaniem udzielił Dziekan Wydział Nauk o Zdrowiu WUM. 

Dzięki współpracy z naszymi partnerami możemy realizować projekty badawcze i edukacyjne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy do współpracy.

Jak Twoja firma lub instytucja może włączyć się w działania na rzecz higieny cyfrowej:

  • mecenat szkoleń dla przedszkoli i szkół, które dzięki Mecenasowi otrzymają bezpłatne wsparcie szkoleniowe i mentoringowe (oferta szkoleń dla szkół) 
  • mecenat programu „Wychowanie przy ekranie” (wychowanieprzyekranie.pl), dzięki któremu już dwa tysiące osób pracujących z dziećmi i młodzieżą otrzymuje co miesiąc Lekcje Higieny Cyfrowej pozwalające samodzielnie prowadzić edukację w tym zakresie. W ten sposób wspiera nas m. in. Fundacja Akamai.
  • partnerstwo w projektach, które wpisują się w misję Twojej firmy, a które my możemy wesprzeć merytorycznie i realizacyjnie – higiena cyfrowa to świetny element ESG! tego typu współprace to m. in. projekt „Szkoda życia na hejt” z Fundacją UNIQA (link)
  • szkolenia dla pracowników, z których dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji
  • partnerstwo w naszych projektach badawczo-edukacyjnych, dzięki którym możemy dostarczać wiedzę na temat higieny cyfrowej w różnych grupach wiekowych. Przykładem takiej współpracy jest Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej, które od 2022 roku realizujemy z Fundacją Orange (link).
 

Kontakt w sprawie współpracy:

Marta Kapica, menadżerka ds. projektów edukacyjnych

tel.: 723 100 201, m.kapica@cyfroweobywatelstwo.pl