Group 13

Zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

38. Podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych, respektuj przepis zabraniający korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.
39. Kiedy kierujesz pojazdem (np. samochodem, rowerem), respektuj przepis zabraniający korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Koncentracja pieszego i prowadzącego pojazd jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa na drodze. Jest to jeden z czynników zapobiegających wypadkom drogowym, które są poważnym zagrożeniem życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego w Polsce. Środki transportu oraz drogi i ulice są drugim miejscem, w którym najczęściej dochodzi do urazów wypadkowych. Wypadki drogowe są jedną z trzech najczęstszych przyczyn śmierci osób w wieku od 5 do 44 lat.