Group 13

Rusza „Inicjatywa na rzecz ochrony dzieci przed destrukcyjnymi treściami”

Fot.: materiał organizatorów
Kondycja psychofizyczna dzieci nie jest nam obojętna. Pomimo ostatnich wysiłków ustawodawczych ochrona młodych przed szkodliwymi treściami* w środowisku informacyjnym wciąż nie jest dostateczna. Ponadto problem szkodliwych treści bywa rozumiany zbyt wąsko. Jesteśmy przekonani, że należy go rozumieć i podejmować szerzej.

Dlatego zapraszamy organizacje społeczne i wszystkich interesariuszy do wzięcia udziału w inicjatywie na rzecz przeciwdziałania szkodliwym dla dzieci treściom w internecie. Chcemy zebrać postulaty organizacji i osób, którym zależy na dobrostanie dzieci i zaprezentować je 9 sierpnia br. w Sejmie RP podczas wysłuchania publicznego.
➡️Mówiąc o szkodliwych treściach, wskazujemy na treści szkodliwe promujące przemoc, nienawiść, wykluczenia i nietolerancję, a także inne treści mające negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychospołeczny i biologiczny dzieci oraz poszanowanie podmiotowości i praw dziecka do samostanowienia i kreowania tożsamości. Mamy na myśli (m.in. za S. Livingstone, EU Kids Online) te zasoby internetu, które:
✔️wywołują u dzieci i młodzieży negatywne emocje,
✔️wpływają w sposób destrukcyjny na rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny dzieci i młodzieży,
✔️promują zachowania zagrażające życiu, a także zdrowiu dzieci i młodzieży.

Dołącz do Inicjatywy, która rozwija się przy Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka!
✔️biuro@instytutprawdziecka.pl📧– to adres, na który możecie Państwo przesłać propozycje dotyczące dobrostanu dzieci, rozwiązań własnych i Państwa Organizacji.
✔️4️⃣ sierpnia – jeśli Państwa głos dotrze do nas do tego czasu, będziemy mogli go ponieść dalej – przedstawić w Sejmie RP 9️⃣ sierpnia podczas wysłuchania publicznego przed Parlamentarnym Zespołem ds. Dziecka.
✔️Uczestniczenie w wysłuchaniu osobiście (limitowana liczba miejsc) lub zdalnie – ta forma wsparcia jest także możliwa.

*Przez szkodliwe treści rozumiemy przede wszystkim:
✔️treści prezentujące przemoc,
✔️treści patologiczne (patotreści),
✔️treści pornograficzne,
✔️treści promujące niezdrowy styl życia,
✔️wyzwania (challenge) i inne ryzykowne wzorce zachowań,
✔️nierealne wzorce urody i stylu życia,
✔️mowę nienawiści,
✔️treści wulgarne,
✔️treści nieprawdziwe,
✔️treści prezentujące przedmiotowe traktowanie dzieci.

🚸Instytucje uczestniczące w Inicjatywie:
➡️ Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka;
Parlamentarny Zespół ds. Praw Dziecka;
➡️ Laboratorium Więź

🚸Inicjatorzy przedsięwzięcia:
🔹Monika Rosa, szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Dziecka;
🔹Magdalena Bigaj, twórczyni Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, członkini Komitetu Dialogu Społecznego KIG;
🔹dr Marek Michalak, twórca Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka, były Rzecznik Praw Dziecka;
🔹prof. Marek Konopczyński, wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka;
🔹dr Konrad Ciesiołkiewicz, członek rady naukowej Instytutu Praw Dziecka im. J. Korczaka, prezes Fundacja Orange i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG;
🔹prof. Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich;
🔹Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę;
🔹Bartosz Bartosik, szef Laboratorium Więzi, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG