Group 13

Higiena cyfrowa potrzebna jest każdemu, bez względu na wiek. Weź udział w programie i zdobądź nowe umiejętności.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa realizują bezpłatny program szkoleniowy “Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”, którego pilotażowa edycja odbywa się w Wałbrzychu, pod honorowym patronatem Miasta i jego prezydenta, dra Romana Szełemeja.

Celem programu jest wyposażenie osób działających na rzecz lokalnej społeczności w kompetencje wspierające higienę cyfrową i profilaktykę problematycznego używania internetu i smartfonów.

Internet i urządzenia ekranowe przynoszą nam wiele korzyści, ale mogą także negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, osłabiając naszą koncentrację, obniżając nastrój czy zwiększając podatność na dezinformację. Aby zdrowo funkcjonować we współczesnym świecie potrzebujemy higieny cyfrowej, czyli wprowadzenia w życie zachowań, które ochronią nasze zdrowie przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami. Jest ona ważna dla ludzi w każdym wieku, nie tylko dzieci i młodzieży. Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań edukacyjnych upowszechniających higienę cyfrową już na poziomie lokalnym i kierowanie ich do wszystkich grup wiekowych.

W tym celu Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa rozpoczynają pilotażowy program “Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”, w ramach którego osoby uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia lokalnych działań promujących higienę cyfrową. Pilotażowy program zrealizowany jest dla Wałbrzycha i gmin ościennych w dniach 7 września – 30 listopada 2023 roku.

Czym jest higiena cyfrowa?

Higiena cyfrowa to chroniące zdrowie zachowania związane z używaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, zwłaszcza internetu
i urządzeń ekranowych.

Do kogo adresowany jest program „Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”?

Adresatami programu są osoby, które działają lub chcą działać na rzecz lokalnych społeczności, m. in.: nauczyciele i nauczycielki, osoby pracujące w szkołach i przedszkolach, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, samorządach, ośrodkach kultury oraz lokalnych organizacjach społecznych.

Co zyskają uczestnicy i uczestniczki programu?

W ramach bezpłatnego programu szkoleniowego przewidziano:

 • jednodniowe szkolenie stacjonarne w Wałbrzychu (20 października 2023) z zakresu
  tworzenia zasad higieny cyfrowej dla różnych grup wiekowych oraz tworzenia i
  wdrażania projektów na rzecz lokalnych społeczności;
 • cykl 4 webinarów (listopad 2023) pogłebiających wiedzę zdobytą podczas szkolenia stacjonarnego;
 • wsparcie ekspertów i ekspertek w opracowaniu planu działania na rzecz lokalnej społeczności w zakresie podnoszenia poziomu higieny cyfrowej;
 • bezpłatna opieka mentoringowa w czasie realizacji lokalnych projektów;
 • uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu wydanego przez Komisję Europejską oraz Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w szkoleniach stacjonarnych i online oraz przedstawienie planu projektu na rzecz lokalnej społeczności.


Rekrutacja do programu została zamknięta. Trwają szkolenia pierwszych lokalnych liderek i liderów higieny cyfrowej.


Jakie były zasady rekrutacji?

Zgłoszenia do programu “Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej” odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. W wiadomości wysłanej na adres liderzy@cyfroweobywatelstwo.pl należy przesłać następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • wykonywany zawód, opcjonalnie nazwę reprezentowanej instytucji
 • informację o tym, w jaki sposób kandydat lub kandydatka chcieliby wykorzystać zdobyta wiedzę
 • informacja o dotychczasowych działaniach na rzecz lokalnej społeczności będzie mile widziana, choć nie jest wymagana
 • Klauzulę RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa w celu prowadzenia rekrutacji do programu „Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”.

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 25 uczestników, którzy zostaną powiadomieni o wynikach między 8 a 10 października 2023.

Organizatorzy →

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej

Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa

Patron honorowy →