Group 13

Naszą misją jest promowanie higieny cyfrowej, czyli używania internetu i urządzeń ekranowych w sposób bezpieczny dla zdrowia. Na jej braki narażone są zwłaszcza osoby, dla których ekrany lub stały dostęp do informacji to narzędzia pracy.

Brak umiejętnego zarządzania swoim kontaktem z ekranami może prowadzić do przemęczenia ekranowego, objawiającego się obniżoną koncentracją, trudnościami z wyciąganiem wniosków i podejmowaniem trafnych decyzji, ale także wpływać negatywnie na relacje w zespole oraz nasilać odczuwanie stresu. Stanowi to duże wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą dbać o dobrostan pracowników. 

Higiena cyfrowa nie tylko nie zagraża efektywności pracy, ale wręcz przeciwnie – wpływa na nią pozytywnie. Zaimplementowanie jej w kulturze pracy wspiera dobrostan pracowników, pomaga im efektywnie pracować i odpoczywać oraz rozwijać swoje kompetencje. Z tego powodu jest niezwykle istotna w profilaktyce wypalenia zawodowego.

Niżej przedstawiamy główne ścieżki współpracy z pracodawcami. Zapraszamy do kontaktu, abyśmy mogli dostosować temat i formę do potrzeb twojej organizacji: biuro@cyfroweobywatelstwo.pl, 690460813.

Zapraszając nas do współpracy wspierasz działania statutowe Fundacji. Dziękujemy!

 

Formy współpracy:

Uczestnicy poznają korzyści dla zdrowia i rozwoju zawodowego płynące z zachowania higieny cyfrowej w pracy i życiu osobistym oraz dowiedzą się, jakie praktyczne rozwiązania mogą wprowadzić w swoim stylu pracy oraz życiu osobistym, aby efektywnie pracować i odpoczywać.  

Już w 2021 roku Parlamemnt Europejski wydał dyrektywę, na mocy której Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem do prawa pracy państw członkowskich tzw. prawa do bycia odłączonym. Dyrektywa mówi m. in. o szkoleniu pracowników w celu uświadamiania im zalet higieny cyfrowej oraz o konieczności diagnozowania jej stanu w swojej organizacji.

Z nami możesz być gotowy na nowe prawo zanim wejdzie w życie!

Wsparcie w projektach CSR/ESG i kampaniach społecznych

Wspieramy firmy i samorządy w realizacji projektów z zakresu odpowiedzialnej cyfryzacji, higieny cyfrowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze kompetencje pozwalają nam wpierać takie projekty na każdym etapie: od koncepcji i strategii, przez kreację i realizację. Tworzymy kampanie społeczne, materiały cyfrowe (jak podcasty i webinaria) oraz realizujemy badania.