Group 13

Higiena cyfrowa w priorytetach nowego ministra cyfryzacji

Nowo powołany minister cyfryzacji i wicepremier, Krzysztof Gawkowski, zapowiada szereg zmian w pracy resortu, co wiąże się z nowymi priorytetami. Wśród nich znalazła się higienca cyfrowa i edukacja cyfrowa.

Gawkowski na konferencji prasowej zaznaczył, że szczególnie ważną dla niego kwestią jest edukacja cyfrowa i higiena cyfrowa, także w kontekście szeroko zakrojonej współpracy z innymi ministerstwami, tj. Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z organizacjami pożytku publicznego. Minister Gawkowski, podkreślając, że sam jest ojcem, zauważa, jak ważne jest zdrowe korzystanie z urządzeń ekranowych i internetu, szczególnie przez młodsze pokolenia. Jego zdaniem higiena cyfrowa “musi być ludzkim DNA”.

W te priorytety wpisuje się m.in. zapowiedź o uregulowaniu kwestii patostreamingu oraz dostępu do pornografii dla najmłodszych. 

Jednocześnie minister zapowiedział, że w jego resorcie nie będzie przestrzeni dla lobbystów wielkich firm technologicznych i że nie będzie ulegał presji ze strony big techów: “Najwięksi mają poczekać, bo są najwięksi. Doktryna Big Techów dla mnie polega na tym, że mają prawo do swojego głosu, ale mają poczekać, bo to oni obsługują obywateli i obywatelki. To w głowach ludzi odbywa się poczucie tego, co powinno być ideą cyfrowej Polski”.

Jednocześnie w celach Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, kontynuacja programu “Laptop dla ucznia”, ale uaktualniona o rewizję dotychczasowych procedur wydania komputerów i zasadę włączania, a nie wykluczania nauczycieli, a także przygotowanie się do wdrożenia unijnych przepisów DSA.

Wszystkie działania ministerstwa mają być raportowane na koniec roku, a plany działań mają być regularnie publikowane, co daje nadzieję na przejrzystą działalność resortu.