Group 13

WYCHOWANIE PRZY EKRANIE - jak wspierać dziecko korzystające z ekranów i internetu.

Każdy współczesny rodzic musi znać zasady higieny cyfrowej, jeśli chce w pełni zatroszczyć się o swoje dziecko. Nasz wykład dla rodziców o higienie cyfrowej pomaga zrozumieć świat cyfrowy dzieci i mądrze je wspierać.

Działając wspólnie z rodzicami, szkoła ma szansę na zmianę “kultury ekranowej” w społeczności szkolnej i walkę z takimi problemami jak hejt czy seksting.

Nadużywanie nowych technologii lub zachowania ryzykowne w nich mogą prowadzić m. in. do problemów w nauce, zaburzeń snu, obniżenia nastroju oraz problemów w budowaniu relacji z innymi. Dzięki wprowadzeniu zasad higieny cyfrowej można ich uniknąć i nauczyć dziecko bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw technologii.

Nasz wykład o higienie cyfrowej dla rodziców przyniesie następujące korzyści:

  • Rodzice zrozumieją, jaki wpływ na zdrowie i rozwój ich dzieci wywiera internet i urządzenia ekranowe.
  • Poznają zasady cyfrowej higieny i będą umieli zastosować je w swoim domu, aby wesprzeć dzieci w odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.
  • Dowiedzą się, jakie symptomy towarzyszą nadużywaniu urządzeń ekranowych.

Po szczegóły wykładu napisz na adres biuro@cyfroweobywatelstwo.pl lub zadzwoń pod numer 690 460 813. Znajdziesz je także w prezentacji, którą możesz pobrać i przedstawić w swojej szkole: >>kliknij tutaj<<

Jak możesz sfinansować nasze szkolenia w swojej szkole?

Dochód z działalności szkoleniowej pokrywa wynagrodzenie trenerów i trenerek oraz zasila fundusz, dzięki któremu nasza Fundacja może działać na co dzień i podejmować szereg innych bezpłatnych działań edukacyjnych i badawczych.

Dlatego nie możemy przyjechać do Twojej szkoły za darmo, choć bardzo byśmy chcieli.

Podzielimy się jednak wiedzą, skąd inne szkoły, które dotychczas odwiedziliśmy, biorą środki finansowe:

  • z funduszu Rady Rodziców – to najczęstsze źródło finansowania
  • z funduszy szkoły – edukacja cyfrowa każdego roku znajduje sie w priorytetowych kierunkach polityki oświatowej państwa i każda szkoła jest zobowiązana wykazać się działaniami w tym kierunku – nasze szkolenie się w to wpisuje
  • z funduszy szkolnych lub samorządowych na doskonalenie nauczycieli – uczestnicy otrzymują od nas certyfikaty udziału w szkoleniu
  • z funduszy samorządowych na rzecz profilaktyki uzależnień – uzależnienia od gier cyfrowych znajdują sie na liście chorób WHO ICD-11, a nasze szkolenia to nic innego jak profilaktyka e-uzależnień
  • ze środków finansowych pozyskanych przez szkołę od prywatnych firm i instytucji, które w ramach dobroczynności sponsorują szkołom pakiet szkoleń – pamiętaj, że możemy Ci pomóc w przygotowaniu takiego wniosku lub prezentacji dla sponsora.


Powodzenia i do zobaczenia!