Group 13

Kontrola czasu ekranowego

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

1. Zwracanie uwagi na to, ile czasu każdego dnia używam urządzeń ekranowych.
2. Ograniczanie czasu ekranowego na tyle, na ile jest to możliwe, w przypadku zauważenia, że jest on zbyt długi.
3. Kontrolowanie czasu spędzanego przed ekranem dla rozrywki.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Brak kontroli czasu ekranowego prowadzi do jego wydłużania się
i związanych z tym negatywnych konsekwencji, jak zaniedbywanie
obowiązków, obniżony nastrój czy problemy z koncentracją. Jednocześnie nasz mózg ma tendencję do naturalnej utraty kontroli podczas wykonywania czynności, które uważa za przyjemne, dlatego musimy włożyć aktywny wysiłek, by temu zapobiec. Podstawowym zachowaniem chroniącym jest w tym przypadku zwracanie uwagi na to, ile czasu spędzamy codziennie przed ekranami i co za ich pośrednictwem robimy. Jeśli ze względu na tryb życia nie możemy ustalić sobie limitów ogólnych, wyznaczmy granice dla poszczególnych ekranów lub czynności na nich wykonywanych – np. czasu spędzanego w mediach społecznościowych lub na graniu w gry. W przypadku
zauważenia, że czas ten wydłuża się, należy podejmować próby ograniczania go.