Group 13

Regulamin Programu edukacyjnego „Wychowanie przy ekranie”

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja “Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” z siedzibą w Warszawie (02-169), ul. Czardasza 22a/3 („Fundacja”).
 2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzu będziemy przetwarzać w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie prowadzonym w ramach Programu edukacyjnego “Wychowanie przy ekranie” –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji o działaniach statutowych Fundacji na podany przez Ciebie adres mailowy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, województwa, miejscowości, zajmowanego przez Ciebie stanowiska oraz programu, w którym brałeś udział będą przetwarzane w celu przesyłania Ci takich informacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, którym jest obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania serwisem.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane: a) przez okres świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w serwisie, b) przez okres 6 lat od dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o działaniach statutowych Fundacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą̨ wymagać tego przepisy prawa.
 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji.
 10. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Fundacji.