Group 13

Budowanie dobrych relacji interpersonalnych

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

34. Znajduj czas na rozmowę z osobami z mojej rodziny, przyjaciółmi lub znajomymi tak często jak to możliwe.
35. Podczas spotkań z ludźmi trzymaj telefon poza zasięgiem wzroku, wyciszam go, jeśli to tylko możliwe.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Inicjowanie, rozwijanie i utrzymywanie wzajemnie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych jest jednym ze wskaźników zdrowia psychicznego, ma duże znaczenie dla samopoczucia psychospołecznego. Związki z innymi są uznawane za ważny element dobrostanu („Inni ludzie to najlepsze lekarstwo na życiowe dołki, a także najpewniejsza recepta na znajdowanie życiowych górek”). Ludzie – rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy – mogą być źródłem wsparcia społecznego, które zaspokaja potrzeby, pomaga radzić sobie w sytuacjach trudnych, zmniejsza ryzyko wielu zachowań ryzykownych dla zdrowia, przeciwdziała osamotnieniu, poprawia ogólną jakość życia.
Do budowania dobrych relacji przyczynia się znajdowanie na nie czasu i obdarzanie swoich rozmówców uwagą.