Group 13

NAUCZANIE PRZY EKRANIE Jak uczyć i wspierać "cyfrowych tubylców".

Czy zakazać telefonów w szkole? Czy w mojej szkole jest hejt? To pytania wielu dyrektorów i nauczycieli.

Telefony w rękach uczniów i uczennic spędzają to wyzwanie dla każdej szkoły. Choć potrafią przynieść wiele korzyści, bywają często powodem konfliktów w społeczności szkolnej i problemów takich jak hejt, kontakt z pornografią czy różne formy cyberprzemocy.

Brak higieny cyfrowej w codziennym życiu ucznia może także powodować problemy w nauce, koncentracji czy wpływać negatywnie na samopoczucie – z tym wszystkim zmierzyć się muszą nauczyciele, uczący “cyfrowych tubylców”.

Nasze szkolenie pozwala spojrzeć ze zrozumieniem na cyfrowe życie młodych, wyposaża nauczycieli i nauczycielki w niezbędną wiedzę na temat higieny cyfrowej i wpływu nowych technologii na życie człowieka, a w części warsztatowej przygotowuje do dalszej pracy z tematem, m. in. przygotowanie planu profilaktycznego dla danej szkoły i Stworzenia Szkolnego kontraktu Ekranowego.

Szkolenie rady pedagogicznej z higieny cyfrowej – korzyści:

  • Uczestnicy i uczestniczki poznają wyniki najnowszych badań nt. wpływu urządzeń ekranowych na funkcjonowanie uczniów.
  • Poznają zasady cyfrowej higieny i będą umieli tworzyć indywidualne zasady ekranowe.
  • Dowiedzą się, skąd czerpać bieżącą wiedzę i jak wspierać uczniów i ich rodziców w odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii.
  • Poznają zasady tworzenia Szkolnego Kontraktu Ekranowego oraz sposoby oceny poziomu higieny cyfrowej uczniów oraz ich potrzeb w tym zakresie.

Po szczegóły wykładu napisz na adres biuro@cyfroweobywatelstwo.pl lub zadzwoń pod numer 690 460 813. Znajdziesz je także w prezentacji, którą możesz pobrać i przedstawić w swojej szkole: >>kliknij tutaj<<

Jak możesz sfinansować nasze szkolenia w swojej szkole?

Dochód z działalności szkoleniowej pokrywa wynagrodzenie trenerów i trenerek oraz zasila fundusz, dzięki któremu nasza Fundacja może działać na co dzień i podejmować szereg innych bezpłatnych działań edukacyjnych i badawczych.

Dlatego nie możemy przyjechać do Twojej szkoły za darmo, choć bardzo byśmy chcieli.

Podzielimy się jednak wiedzą, skąd inne szkoły, które dotychczas odwiedziliśmy, biorą środki finansowe:

  • z funduszu Rady Rodziców – to najczęstsze źródło finansowania
  • z funduszy szkoły – edukacja cyfrowa każdego roku znajduje sie w priorytetowych kierunkach polityki oświatowej państwa i każda szkoła jest zobowiązana wykazać się działaniami w tym kierunku – nasze szkolenie się w to wpisuje
  • z funduszy szkolnych lub samorządowych na doskonalenie nauczycieli – uczestnicy otrzymują od nas certyfikaty udziału w szkoleniu
  • z funduszy samorządowych na rzecz profilaktyki uzależnień – uzależnienia od gier cyfrowych znajdują sie na liście chorób WHO ICD-11, a nasze szkolenia to nic innego jak profilaktyka e-uzależnień
  • ze środków finansowych pozyskanych przez szkołę od prywatnych firm i instytucji, które w ramach dobroczynności sponsorują szkołom pakiet szkoleń – pamiętaj, że możemy Ci pomóc w przygotowaniu takiego wniosku lub prezentacji dla sponsora.


Powodzenia i do zobaczenia!