Group 13

Bezpieczne udostępnianie danych osobowych

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

10. Rozważaj negatywne konsekwencje zanim opublikujesz dane
osobowe, zdjęcia lub inne informacje osobiste w internecie.
11. Przyjmuj zaproszenia do sieci znajomych tylko gdy pochodzą one od osób, które znasz.
12. Sprawdzaj, jakie dane na swój temat zostawiasz w używanych przez siebie serwisach, aplikacjach i platformach społecznościowych.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Nierozważne opublikowanie w internecie swoich danych osobowych może doprowadzić do kradzieży tożsamości, której konsekwencją może być utrata oszczędności lub zaciągnięcie zobowiązań finansowych bez wiedzy ofiary.
Dostęp do tych danych może być pozyskany także poprzez obce osoby wysyłające nam zaproszenia do sieci znajomych, stąd ważne jest weryfikowanie takich zaproszeń.
Aplikacje, z których korzystasz, mogą wykorzystać udostępniane
przez użytkowników dane w sposób, który może być dla nich niebezpieczny. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na pochodzenie aplikacji oraz to, jakie dane zostaną jej udostępnione.