Group 13

Dbałość o prawidłową pozycję ciała i codzienną aktywność fizyczną

Zachowania w teście należące do tej kategorii:

29. Gdy używasz urządzeń ekranowych, przyjmuj wygodną, siedzącą lub stojącą, wyprostowaną, nie skręconą pozycję ciała.
30. Gdy używasz urządzeń ekranowych, unikaj zbyt długiego przebywania w bezruchu, rób przerwy na zmianę pozycji ciała, wykonanie innych czynności.
31. Codziennie przeznaczaj łącznie co najmniej 30 minut na czynności związane z umiarkowanym lub dużym wysiłkiem fizycznym (np. szybki marsz, bieganie, jazda na rowerze, zajęcia na siłowni, zajęcia sportowe).
32. Gdy korzystasz z przenośnego urządzenia ekranowego, np. telefonu komórkowego, tabletu, staraj się nie pochylać głowy, trzymaj je na wyciągnięcie ręki.

Dlaczego to jest ważne dla zdrowia?

Używanie urządzeń ekranowych jest w dużej mierze zachowaniem sedentarnym, tj. czynnością wykonywaną przez człowieka w pozycji siedzącej lub leżącej, w czasie której wydatek energii jest niewielki.
Nadmiar takich zachowań jest niekorzystny dla zdrowia: może wiązać się z ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych, w tym otyłości i chorób układu krążenia.
Używanie urządzeń ekranowych może być szczególnie niekorzystne dla zdrowia, gdy:
– stanowisko z urządzeniem ekranowym, z którego korzysta użytkownik, jest nieergonomiczne lub niedostosowane do jego indywidualnych potrzeb (np. wzrostu, długości kończyn górnych i dolnych), co utrudnia przyjmowanie wygodnych pozycji ciała, 
– czas spędzany przed ekranem jest zbyt długi, a konieczne przerwy są zbyt rzadkie,
– codzienna aktywność fizyczna użytkownika jest niewystarczająca.

Wymienione sytuacje mogą powodować dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (w odcinku lędźwiowo krzyżowym kręgosłupa, w obrębie szyi i karku, kończyn dolnych), a także bóle głowy. Skutkiem spędzania zbyt długiego czasu przed ekranem mogą być także zmiany w narządzie wzroku, takie jak podrażnienie oczu czy zaburzenia ostrości wzroku.