Group 13

Odpowiedzialna cyfryzacja w celach zrównoważonego rozwoju ONZ

Wśród 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ znajduje się wiele takich, w które wpisują się działania z obszaru odpowiedzialnej cyfryzacji i społecznej odpowiedzialności biznesu nowotechnologicznego. Podpowiadamy, jak firmy i instytucje mogą wspierać zrównoważony rozwój, realizując postulaty z listy ONZ związane z obszarem internetu.

Autorka: Marta Kapica, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa
Fot.: Edward Howell, Unsplash.com

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała listę 17 celów zrównoważonego rozwoju, która stanowi strategię rozwoju świata do 2030 roku. Agendę podpisały wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ, zobowiązując się tym samym do wdrażania tych celów w pięciu obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Do każdego z zadań Agendy przyporządkowano wskaźniki mierzące postępy ich realizacji – w sumie 231 wskaźników. Za ich raportowanie odpowiadają rządy. Dzięki temu na całym świecie stale monitorowane są postępy w osiąganiu celów. Realizację celów powierzono wszystkim sektorom: rządom państw, biznesowi oraz organizacjom pozarządowym.

Wiele z celów zrównoważonego rozwoju ONZ zawiera wskaźniki wyznaczające również kierunek zmian w przestrzeni cyfrowej, z której korzysta obecnie 64,4% globalnej populacji [1] oraz 87% mieszkańców Polski [2]. 

Cele ONZ, które można realizować w obszarze internetu:

 • Propagowanie dobrego zdrowia i jakości życia ( Cel 3 )
 • Promowanie edukacji na rzecz zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, pokoju, niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej. (cel 4)
 • Zmniejszanie nierówności, czyli promowanie i wzmacnianie inkluzji społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi; eliminowanie dyskryminujących praktyk. (cel 10)
 • Promowanie i zapewnianie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji (cel 12), a zwłaszcza podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.
 • Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji, promowanie i egzekwowanie praw niedyskryminujących nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju. (cel 16)
 • Tworzenie i promowanie efektywnych partnerstw  (cel 17)

 

Jakie konkretne działania z zakresy cyfrowego obywatelstwa można podjąć, aby realizować cele ONZ i kreować lepszą przyszłość nas wszystkich? 

 • wdrożenie zasad higieny cyfrowej w firmie, w tym prawa do bycia offline (z ang. right to disconnect), co nie tylko zwiększają komfort pracy, ale także przeciwdziała skutkom technostresu i przeciążenia informacyjnego; 
 • tworzenie etycznych produktów i usług internetowych, których używanie będzie sprzyjało dobrostanowi konsumenta;
 • wdrożenie i promowanie zrównoważonej sprzedaży i konsumpcji w działaniach online;
 • odpowiedzialna, etyczna komunikacja w internecie;
 • tworzenie partnerstw strategicznych mających na celu propagowanie odpowiedzialnych postaw w internecie, dostarczanie wiedzy na temat wpływu urządzeń ekranowych na konsumenta oraz edukację społeczną.

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wspiera pracodawców i marki w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w obszarze internetu. Wykonujemy diagnozy poziomu higieny cyfrowej w miejscu pracy, w tym audyty realizacji prawa do bycia offline i pomagamy zaimplementować higienę cyfrową w kulturze pracy. Prowadzimy także warsztaty i szkolenia z higieny cyfrowej i cyfrowego obywatelstwa dla kadry zarządzającej i pracowników. Wspieramy działania CSR związane z internetem. Więcej informacji w dziale „Dla Pracodawców”.

[1] Hootsuite, We are social (2023). Digital 2023. Global digital overview. Essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media and ecommerce. Dostęp online 30.01.2023: https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report.
[2] Hootsuite, We are social (2022). Digital 2022. Global digital overview. Essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media and ecommerce. Dostęp online 30.01.2023: https://datareportal.com/reports/digital-2022-poland firmy