Group 13

Martwisz się, że twoi pracownicy za dużo czasu spędzają przed ekranem? Skorzystaj z naszych szkoleń dla firm.

Fot.: materiał wydawcy / Wydawnictwo W.A.B.
Brak umiejętnego zarządzania swoim kontaktem z ekranami może prowadzić do przemęczenia ekranowego, objawiającego się obniżoną koncentracją, trudnościami z wyciąganiem wniosków i podejmowaniem trafnych decyzji, ale także wpływać negatywnie na relacje w zespole oraz nasilać odczuwanie stresu. Stanowi to duże wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą dbać o dobrostan pracowników.
 

Higiena cyfrowa to używanie internetu i urządzeń ekranowych w sposób bezpieczny dla zdrowia. Na jej braki narażone są zwłaszcza osoby, dla których ekrany lub stały dostęp do informacji to narzędzia pracy.

Higiena cyfrowa nie tylko nie zagraża efektywności pracy, ale wręcz przeciwnie – wpływa na nią pozytywnie. Zaimplementowanie jej w kulturze pracy wspiera dobrostan pracowników, pomaga im efektywnie pracować i odpoczywać oraz rozwijać swoje kompetencje. Z tego powodu jest niezwykle istotna w profilaktyce wypalenia zawodowego.

Jako Instytut Cyfrowego Obywatelstwa jesteśmy partnerami dla firm w działaniach związanych z odpowiedzialną cyfryzacją i wdrażaniem higieny cyfrowej w kulturze pracy. Oferujemy firmom:

  • Wykłady motywacyjne i szkolenia z higieny cyfrowej
  • Diagnoza poziomu higieny cyfrowej w miejscu pracy
    i implementacja jej w kulturze organizacji
  • Wsparcie w projektach CSR/ESG i kampaniach społecznych

Więcej na ten temat w sekcji „Dla firm”. Dochód z naszej działalności szkoleniowej przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji i pozwala nam prowadzić na co dzień edukację społeczną. 

Zapraszamy do kontaktu po szczegóły oferty: biuro@cyfroweobywatelstwo.pl, 690460813.