Group 13

Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” partnerem merytorycznym programu „Szkoda życia na hejt”

Fundacja „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” przeprowadzi 50 szkoleń w ramach programu „Szkoda życia na hejt”, organizowanego przez Fundację UNIQA. Do projektu zgłosiło się 115 szkół, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 3 czerwca 2024. 

„Szkoda życia na hejt” to program, którego celem jest edukacja i zapobieganie hejtowi. Jego organizatorem jest Fundacja UNIQA. Projekt koncentruje się na wspieraniu dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z hejtem i cyberprzemocą. Z badania „Nastolatki 3.0” zrealizowanego przez NASK wynika, że prawie połowa nastolatków spotkała się w sieci z wyzywaniem, a co trzeci z ośmieszaniem i poniżaniem. Co czwarty nastolatek w Polsce nie jest w stanie określić, czy sytuacje obserwowane w internecie są formą przemocy. 


Projekt „Szkoda życia na hejt” skierowany jest do klas 6-8 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Dzięki wykładom, warsztatom i materiałom wspierającym edukację, zyskają oni wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do radzenia sobie z hejtem i cyberprzemocą.  

Do udziału w programie „Szkoda życia na hejt” zapraszone zostały publiczne szkoły podstawowe z całej Polski, z których finalnie wyłonionych zostanie 50 placówek. 

W ramach projektu szkoły otrzymają wykład edukacyjny dla uczniów 6-8, warsztaty dla wybranych klas, wykład szkoleniowy dla rodziców i nauczycieli, webinary edukacyjne oraz materiały edukacyjne i poradnikowe dla rodziców i nauczycieli, w tym scenariusze lekcji do samodzielnej pracy z uczniami.