Group 13

Cyfrowe obywatelstwo to związek łączący użytkowników i twórców świata cyfrowego oraz wynikająca
z niego postawa
 świadomego
i odpowiedzialnego tworzenia 
i używania nowych technologii

W praktyce oznacza to, że każdy z nas do zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie potrzebuje wiedzieć jaki wpływ na ludzi wywierają nowe technologie, znać dotyczące ich prawa i obowiązki oraz
posiadać umiejętności pozwalające
na zachowanie higieny cyfrowej, 

 

czyli używania urządzeń ekranowych 
w sposób sprzyjający zdrowiu. Dla firm i innych podmiotów tworzących nowe technologie lub wykorzystujących je w swojej działalności oznacza to obowiązek odpowiedzialnego i etycznego kształtowania przestrzeni wirtualnej.

W Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa uczymy tego wszystkich, bez względu na wiek! A firmy i instytucje wspieramy w odpowiedzialnej cyfryzacji.

Dowiedz się więcej o tym, jak praktycznie wspieramy rozwój cyfrowego obywatelstwa.

Aktualności