Group 13

Celem programu „Wychowanie przy ekranie” jest wyposażenie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w wiedzę i narzędzia pozwalające wspierać osoby młode w pracy nad higieną cyfrową. Osią programu są comiesięczne Lekcje Higieny Cyfrowej oparte o naszą autorską koncepcję Magdaleny Bigaj, autorki książki „Wychowanie przy ekranie” i prezeski Instytutu. 

 

Program wprowadza w temat higieny cyfrowej stopniowo i w przystępny sposób. Jego oś stanowią Lekcje Higieny Cyfrowej – comiesięczny zestaw materiałów multimedialnych pozwalających uczestnikom i uczestniczkom programu na włączenie tematu miesiąca w program prowadzonych przez siebie zajęć.

Czy wiesz, co to higiena cyfrowa?

Higiena cyfrowa to zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem internetu i urządzeń ekranowych. Potrzebna jest każdemu, dlatego uczymy jej bez względu na wiek.

Posłuchaj o higienie cyfrowej w najlepszych podcastach: